Công ty TNHH Thông tin và Truyền thông Trường Giang.
Chanjiang Infomation and Communication., Ltd (CIC)
Địa chỉ: 27 Lý Thái Tổ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 0973 960 555.
Email: info@cic.info.vn
Website: www.cic.info.vn