Đăng ký email hosting

Bảng giá dịch vụ Email Server
Quý khách đang dùng share Web Hosting để dùng Mail?Mail bị Spam,Virus?Hoạt động không ổn định?Bị từ chối vì mail bạn bị đưa vào BlackList cho là spam?Không kiểm soát được nội dung?Không check mail online / offline & webmail?Email server sẽ đáp ứng và xử lý tốt các tình huống trên. CIC là đơn vị tiên phong xây dựng hệ thống Email chạy trên Server riêng hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu phức tạp ...

Page 1 of 1 1
 Go To