Pre IELTS™ - IELTS™ 5.0|

  Pre IELTS™ - IELTS™ 5.0

Một khi bạn đã xác định cấp độ định thi tiếng Nhật, hãy xem lại một vài chiến lược học tập giúp bạn luyện thi tiếng Nhật tốt hơn.

Nếu bạn vẫn chưa xem lại vốn kiến thức của mình, hãy bắt đầu ngay càng sớm càng tốt. Hãy cho mình đủ thời gian để xem lại tất cả những vấn đề có thể có trong bài thi. Điều này có nghĩa là hãy tập trung ôn lại những kiến thức đã học và hạn chế nhồi thêm kiến thức mới. Việc nhồi thêm kiến thức mới trong hầu hết các trường hợp chỉ tốt cho việc ghi nhớ trong một thời gian ngắn nhưng lại không tốt cho việc học lâu dài, và đây cũng không phải là một thói quen tốt khi học các ngoại ngữ khác.


BÀI TẬP ÔN LUYỆN

 Đề thi thử

 Từ vựng

 Điền từ

 Chọn câu đúng

 Chọn từ đúng theo ngữ cảnh

 Nghe hiểu

 Ngữ pháp

 Đọc hiểu


 Bài giảng

1. Bài 1 : Tính từ đuôi na trong tiếng Nhật 2. Bài 2 : Tính từ i trong tiếng Nhật
3. Bài 3 : Tính từ shii trong tiếng Nhật 4. Bài 4: Tính từ shii trong tiếng Nhật
5. Bài 5: Tính từ i trong tiếng Nhật 6. Bài 1: Hô hấp 呼 吸
7. Bài 2 Mắt, tai, mũi 目・耳・鼻 8. Bài 3 Hoạt động của mắt 目の働き
9. Bài 4 Hoạt động của mũi 鼻の働き 10. Bài 5 Hoạt động của tai 耳の働き
11. Những câu giao tiếp cơ bản 12. BẢNG CHỮ CÁI HIRAGANA
13. BẢNG CHỮ CÁI KATAKANA 14. Số đếm
15. Đếm cái - Đếm lần - Đếm tầng ( nhà) - Đếm đôi ( tất , giép , giày) - Đếm căn ( nhà ) - Đếm quần áo 16. Đếm người
17. Đếm phút 18. Đếm giờ
19. Đếm thứ 20. Đếm ngày
21. Số đếm tiếng Nhật: Đếm tuần 22. Số đếm tiếng Nhật: Đếm tháng
23. Số đếm tiếng Nhật: Đếm năm 24. Số đếm tiếng Nhật: Đếm chiếc
25. Số đếm tiếng Nhật: Đơn vị đếm tấm, tờ (những vật phẳng như VD,tờ giấy) 26. Số đếm tiếng Nhật: Đơn vị đếm sách hay vở (tập)
27. Số đếm tiếng Nhật: Đếm chiếc ( như xe , máy bay…) 28. Số đếm tiếng Nhật: Đếm cây,chiếc , bông ( những vật có hình trụ: cây dù )
29. Số đếm tiếng Nhật: Đơn vị đếm ly ,cốc , chén 30. Số đếm tiếng Nhật: Đếm con ( động vật)
31. Số đếm tiếng Nhật: Đếm tuổi 32. Số đếm tiếng Nhật: Đơn vị đếm - Đơn vị đo lường - Đơn vị khác
33. 日本語能力試験一級 文法 34. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 1 )
35. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 2 ) 36. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 3 )
37. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 4 ) 38. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 5 )
39. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 6 ) 40. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 7 )
41. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 8 ) 42. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 9 )
43. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 10 ) 44. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 11 )
45. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 12 ) 46. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 13 )
47. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 14 ) 48. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 15 )
49. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 16 ) 50. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 17 )
51. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 18 ) 52. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 19 )
53. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 20 ) 54. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 21 )
55. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 22 ) 56. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 23 )
57. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 24 ) 58. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 25 )
59. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 26 ) 60. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 27 )
61. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 28 ) 62. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 29 )
63. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 30 ) 64. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 31 )
65. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 32 ) 66. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 33 )
67. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 34 ) 68. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 35 )
69. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 36 ) 70. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 37 )
71. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 38 ) 72. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 39 )
73. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 40 ) 74. Tiếng Nhật cơ bản (Bài 41 )

 Từ vựng

1. Từ vựng: Bài 1 2. Từ vựng: Bài 2
3. Từ vựng: Bài 3 4. Từ vựng: Bài 4
5. Từ vựng: Bài 5 6. Từ vựng: Bài 6
7. Từ vựng: Bài 7 8. Từ vựng: Bài 8
9. Từ vựng: Bài 9 10. Từ vựng: Bài 10
11. Từ vựng: Bài 11 12. Từ vựng: Bài 12
13. Từ vựng: Bài 13 14. Từ vựng: Bài 14
15. Từ vựng: Bài 15 16. Từ vựng: Bài 16
17. Từ vựng: Bài 17 18. Từ vựng: Bài 18
19. Từ vựng: Bài 19 20. Từ vựng: Bài 20
21. Từ vựng: Bài 21 22. Từ vựng: Bài 22
23. Từ vựng: Bài 23 24. Từ vựng: Bài 24

 Ngữ pháp

1. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 1 2. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 2
3. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 3 4. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 4
5. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 5 6. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 6
7. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 7 8. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 8
9. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 9 10. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 10
11. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 11 12. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 12
13. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 13 14. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 14
15. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 15 16. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 16
17. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 17 18. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 18
19. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 19 20. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 20
21. Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 21 22. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 1
23. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 2 24. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 3
25. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 4 26. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 5
27. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 6 28. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 7
29. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 8 30. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 9
31. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 10 32. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 11
33. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 12 34. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 13
35. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 14 36. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 15
37. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 16 38. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 17
39. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 18 40. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 19
41. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 20 42. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 21
43. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 22 44. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 23
45. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 24 46. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 25
47. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 26 48. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 27
49. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 28 50. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 29
51. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 30 52. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 32
53. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 33 54. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 34
55. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 35 56. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 36
57. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 37 58. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 38
59. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 39 60. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 40
61. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 41 62. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 42
63. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 43 64. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 44
65. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 45 66. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 46
67. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 47 68. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 48
69. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 49 70. Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 50

 Học kanji

AI ĐANG LÀM GÌ?

HỎI ĐÁP - CHAT ROOM

Phần mềm luyện thi trực tuyến phù hợp với trình độ như nào? Khi nạp học phí tôi được học những gì? []

Phần mềm luyện thi trực tuyến được thiết kế phù hợp với mọi trình độ của người học. Học viên có thể theo dõi quá trình học tập qua biểu đồ, lịch sử luyện tập trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại,...

Khi nạp học phí bạn được ôn thi tất cả các cấp độ của TOEIC và tiếng Nhật, không giới hạn về: chức năng, thời gian truy cập và số lần truy cập.

Tài khoản của tôi chưa phải là thành viên VIP - phải làm sao? []

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn chỉ cần mua thẻ điện thoại (Vinaphone, Mobile, Viettel) để nạp học phí. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký sau đó nạp học phí bằng thẻ điện thoại.

Phản hồi của học viên []

"Chào các anh chị trong admin. Em đã đăng ký luyện thi TOEIC và thi tại IIG hôm 25 5. Khi thi thử ở nhà em chỉ đạt khoảng 700 730 nhưng bất ngờ là điểm thi thật của em lại là 770. Em rất vui mừng và xin cảm ơn trang web học tập hữu ích các chiến lược luyện tập cũng như bài luyện đầy đủ của giúp em cũng như những bạn học khác có thể tiết kiệm thời gian tiền bạc và nhất là duy trì thói quen tự học. "

thanks you, trang web ban lam minh moi xem mot it nhung thay hay that, chac ban da mat rat nhieu cong suc, cam on ban lam ra cho moi nguoi hoc nhe.

Trang học tiếng nhật này rất hay ! Cảm ơn rất nhiều ạ ! Ngày mai thi rồi .. Mong sẽ thật suôn sẻ ! Chúc các bạn ngày mai thi tốt :verygood:(bonq_kyone)

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot. (thipm1960)

Trang web rất hay hỗ trợ mình rất nhiều. Chúc page càng ngày càng phát triển [nmt1988qn]

rất hữu ích ! ^^ [thaitanloi1t]

Rat bo ich,giup minh on nhanh,Hieu qua [nganmai]

cảm ơn add nhieu lam. một trang thật ý nghĩa.[trahuynh]

Cảm ơn đã tạo ra lớp học bổ ích cho mọi người học tiếng Nhật! Mong website càng phát triển và các biên tập viên sức khỏe! Thank you i[hovandung2010]

It is so easy to understand!! Thanks [Phuongthanh89hn]

Cám ơn chuyenngoaingu.com nhé [NGANTOEIC@GMAIL.COM]

hay lắm..............arigato gozaimasu [trangtc89]

Hay qua [Vuthanhthu]

toi rat thich nhung bai hoc the nay, rat hay rat huu ich thank so much [chuyentony]

hướng dẫn rất kỹ, cảm ơn [trailang123]

Bài giảng rất hay [ ngovietloi.haui]

good mình quyết định sẽ trở thành thành viên VIP o day [justadream93]

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot [thipm1960]

hay quá [Congnissan]

Rat hay va bo ich! Cam on [ミンハン1412]