Hỗ trợ trực tuyến

GIẢI TRÍ


  Đáp án kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT) kỳ thi tháng 7/2018

Chuyenngoaingu.com cập nhật Đáp án kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT) kỳ thi tháng 7/2018 cho các cấp độ N5, N4, N3, N2, N1.
Chúc các bạn may mắn!

Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi tháng 7/2018

N1 文字・語彙 http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6


2
4 1
2
4
3


問題2 7 8 9 10 11 12 13

4
3
2
3
1
2
2

問題3 14 15 16 17 18 19


3
1
4 3
1
2


問題4 20 21 22 23 24 25


4
2
3
1
4
2


N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


4
3
3
1
2
2
1
4
2
3


問題6 36 37 38 39 401
3
2
4
3問題7 41 42 43 44 453
1
2
4 1N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題8 46 47 48 49
2
3
1
1
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 584
4
3 4
3
4
2
1
1問題10 59 60 61 62
1
3
2
1
問題11 63 64


3
4


問題12 65 66 67 68
2
4
2 3
問題13 69 70


3
1


N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6


2
4
3
3
2
4


問題2 1 2 3 4 5 6


2
3
1
2
2
1


問題3 1 2 3 4 5 6


3
3
2
1
4
2


問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
2
3 1
2
3
2
1
3
1
3
2
3問題5 1 2 3a 3b
2
3
3
4
Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi tháng 7/2018

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 53
3
2
1
4問題2 6 7 8 9 103
4
1
2
3問題3 11 12 13 14 152
4
3
4
1問題4 16 17 18 19 20 21 22

4
3
2
4
1
2
1

問題5 23 24 25 26 271
3
4
2
1問題6 28 29 30 31 324
1
2
2
3N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題7 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
3
2
2
4
1
4
3
4
3
2
1
4
問題8 45 46 47 48 492
2
1
4
4問題9 50 51 52 53 541
3
1
4
2N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題10 55 56 57 58 592
4
1
3
4問題11 60 61 62 63 64 65 66 67 683
4
1
4
2
1
2
1
3問題12 69 70


1
3


問題13 71 72 73

4
3
2

問題14 74 75


3
2


N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 53
2
2
1
4問題2 1 2 3 4 53
1
3
1
4問題3 1 2 3 4 51
3
2
1
3問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3
1
2
3
2
1
1
2
1
2
3

問題5 1 2 3a 3b
2
4
2
1
Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi tháng 7/2018

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
3
4
1
2
2
3
4
1
問題2 9 10 11 12 13 14


3
4
1
3
2
4


問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4
1
3
3
1
2
1
4
2
2
3

問題4 26 27 28 29 302
4
2
3
1問題5 31 32 33 34 351
3
4
2
4N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 134
1
2
4
2
3
3
2
3
1 4
1
2問題2 14 15 16 17 182
4 1
4
3問題3 19 20 21 22 232
4
1
4
3


N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題4 24 25 26 27
3
4
2
2
問題5 28 29 30 31 32 33


4
2
2
4
1
2


問題6 34 35 36 37
1
3
4
3
問題7 38 39


1
1


N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6


3
3
1
2 1
2


問題2 1 2 3 4 5 6


3
4
3
3
2
2


問題3 1 2 3

3
1
2

問題4 1 2 3 4
1
1
3
2
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 91
1
3
2
1
3
3
1
1Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi tháng 7/2018

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 94
3
3
4
2
2
1
1
2問題2 10 11 12 13 14 15


3
2
4
3
4
1


問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 241
4
1
2
3
3
3
x
4問題4 25 26 27 28 292
2
4
3
3問題5 30 31 32 33 34 351
4
2
1
3
4


N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4
2
1
3
1
2
1
4
2
1
1
2
1
3
2

問題2 16 17 18 19 202
1
4
1
3問題3 21 22 23 24 253
2
1
4
1N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29
2
1
2
3
問題5 30 31 32 33
2
4
2
3
問題6 34 35


4N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
3
3
1
2
1
2
2
4
問題2 1 2 3 4 5 6 7

3
4
3
3
2 2
1

問題3 1 2 3 4 53
1
2 1
3問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
1
1
3
2
1
1
2
2
Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi tháng 7/2018.

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


問題4 31 32 33 34 35N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

問題2 17 18 19 20 21問題3 22 23 24 25 26N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29

問題5,6 30 31 32

N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7

問題2 1 2 3 4 5 6


問題3 1 2 3 4 5問題4 1 2 3 4 5 6


     

215 Users have rated. Average Rating 5

Mã xác thực(*)


Nội dung liên quan
TOEIC là gì? Chứng chỉ TOEIC dùng để làm gì? Tại sao lại phải học và thi TOEIC?
Đề thi và đáp án Năng lực tiếng Nhật JLPT kỳ thi tháng 12/2019
Số báo danh và phòng thi Năng lực tiếng Nhật JLPT - 01/12/2019
Thông báo lịch trả chứng chỉ JLPT kỳ thi tháng 7/2019 tại Hà Nội
Đề thi và đáp án Năng lực tiếng Nhật JLPT kỳ thi tháng 7/2019
Số báo danh và phòng thi Năng lực tiếng Nhật JLPT thi ngày 07/07/2019
Cấu trúc đề thi TOEIC 2019: Full 7 phần Reading & Listening
Đăng ký dự thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) cấp độ N1, N2, N3, N4, N5 tháng 07/2019
Công bố điểm thi JLPT thi ngày 02 tháng 12 năm 2018
Đăng ký dự thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) cấp độ N1, N2, N3, N4, N5 tháng 07/2019
Page 1 of 3 1 2 3 >
 Go To 
 

AI ĐANG LÀM GÌ?

HỎI ĐÁP - CHAT ROOM

Phần mềm luyện thi trực tuyến phù hợp với trình độ như nào? Khi nạp học phí tôi được học những gì? []

Phần mềm luyện thi trực tuyến được thiết kế phù hợp với mọi trình độ của người học. Học viên có thể theo dõi quá trình học tập qua biểu đồ, lịch sử luyện tập trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại,...

Khi nạp học phí bạn được ôn thi tất cả các cấp độ của TOEIC và tiếng Nhật, không giới hạn về: chức năng, thời gian truy cập và số lần truy cập.

Tài khoản của tôi chưa phải là thành viên VIP - phải làm sao? []

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn chỉ cần mua thẻ điện thoại (Vinaphone, Mobile, Viettel) để nạp học phí. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký sau đó nạp học phí bằng thẻ điện thoại.

Phản hồi của học viên []

"Chào các anh chị trong admin. Em đã đăng ký luyện thi TOEIC và thi tại IIG hôm 25 5. Khi thi thử ở nhà em chỉ đạt khoảng 700 730 nhưng bất ngờ là điểm thi thật của em lại là 770. Em rất vui mừng và xin cảm ơn trang web học tập hữu ích các chiến lược luyện tập cũng như bài luyện đầy đủ của giúp em cũng như những bạn học khác có thể tiết kiệm thời gian tiền bạc và nhất là duy trì thói quen tự học. "

thanks you, trang web ban lam minh moi xem mot it nhung thay hay that, chac ban da mat rat nhieu cong suc, cam on ban lam ra cho moi nguoi hoc nhe.

Trang học tiếng nhật này rất hay ! Cảm ơn rất nhiều ạ ! Ngày mai thi rồi .. Mong sẽ thật suôn sẻ ! Chúc các bạn ngày mai thi tốt :verygood:(bonq_kyone)

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot. (thipm1960)

Trang web rất hay hỗ trợ mình rất nhiều. Chúc page càng ngày càng phát triển [nmt1988qn]

rất hữu ích ! ^^ [thaitanloi1t]

Rat bo ich,giup minh on nhanh,Hieu qua [nganmai]

cảm ơn add nhieu lam. một trang thật ý nghĩa.[trahuynh]

Cảm ơn đã tạo ra lớp học bổ ích cho mọi người học tiếng Nhật! Mong website càng phát triển và các biên tập viên sức khỏe! Thank you i[hovandung2010]

It is so easy to understand!! Thanks [Phuongthanh89hn]

Cám ơn chuyenngoaingu.com nhé [NGANTOEIC@GMAIL.COM]

hay lắm..............arigato gozaimasu [trangtc89]

Hay qua [Vuthanhthu]

toi rat thich nhung bai hoc the nay, rat hay rat huu ich thank so much [chuyentony]

hướng dẫn rất kỹ, cảm ơn [trailang123]

Bài giảng rất hay [ ngovietloi.haui]

good mình quyết định sẽ trở thành thành viên VIP o day [justadream93]

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot [thipm1960]

hay quá [Congnissan]

Rat hay va bo ich! Cam on [ミンハン1412]